Contact

'Everyone's a winner....'

18.05.2011 16:16
Categorie: Blog

Vitaal blijven en werken in een ‘winnend team’
Hoe zit jouw team er op het moment uit? Functioneer jijzelf volledig ‘in je kracht’? Word je door je collega’s en leidinggevende(n) daarin gemotiveerd en geïnspireerd en helpen ze je jouw eigen  potentieel nog beter te benutten en uit te breiden?


Een tijdje geleden was ik zelf een teamlid  bij de organisatie van een tweedaags evenement voor 700 ondernemers.  Ik wil met jullie mijn ervaringen delen: als teamlid en als observator van teamfunctioneren, leiderschap en processen daarin.


Mijn  ervaringen als teamlid
Allereerst: de teamleden en - leiders kenden elkaar oppervlakkig maar niet als samenwerkend team. Al bij de eerste voorbereiding deden de  teamleiders er alles aan om de teamleden het gevoel te geven  hoe waardevol zij zouden zijn voor het welslagen van het evenement. Dit deden zij onder meer door enthousiasme en plezier  (dus positieve energie) uit te stralen, met aandacht voor hun teamleden, aanwezig (en beschikbaar) te zijn en verder maakten zij vanaf het begin het einddoel duidelijk: een geslaagd evenement realiseren voor 700 klanten en dit werd gedurende de twee dagen steeds weer gecommuniceerd. Teamleiders en teamleden leken als door een onzichtbare ketting verbonden  door dit doel en waren enthousiast om hieraan mee te werken.


Mijn ervaringen als observator
Wat betreft het proces zaten er en in deze tweedaagse voor mij zeer sterke elementen . Aan het begin van elke dag een briefing, waarin de belangrijkste praktische zaken van de dag werden besproken. Ook het doel (van de tweedaagse) werd weer benoemd en er werd duidelijk gemaakt wat van de teamleden verwacht werd.
Een sterk element vond ik ook dat elke leider en elk individuele teamlid zichzelf voor de duur van de twee dagen een (eigen) leerdoel stelde. Leiders en teamleden vroegen elkaar daarin te ondersteunen, gewoon door elkaar simpel tussendoor gedurende de tweedaagse te vragen: ben je nog ‘on purpose’?
Nog een  sterk element.  Aan het einde van elke dag was er een ‘clearing’. Deze startte met de vraag: “Wat werkte vandaag voor jou niet?” Er werd eerst een hele ronde gedaan, waarbij de teamleiders elke keer elkaar en de teamleden ook de vraag stelde: “En wat had je zelf kunnen doen om het beter te laten werken?” Vervolgens werd dit rondje afgesloten met een “1-2-3 clear”  en vervolgens kon iedere teamleider / teamlid zeggen wat er wel voor hem / haar die dag goed werkte. Zo konden  de sterke punten naar voren worden gehaald. En als laatste was er een rondje: heb je aan je doel kunnen werken of niet? Zo ja: ok, zo nee,  hoe zou je door ons meer ondersteund kunnen worden?


Deze (eenvoudige) ingrediënten van een proces, van briefing aan het begin van de dag en  clearing aan het eind van een dag waren voor mij mooie elementen die de spotlights zette op:
• Bouwen aan een sterk team
• Verantwoordelijkheid dragen voor je taak en de mensen om je heen
• Van elkaar weten aan welk leerpunt je werkt en  duidelijk maken hoe je daarin ondersteund wilt worden door je teamleider en teamleden.
• Het uitspreken van  dingen die niet werken (ze kunnen dan ook ‘de wereld uit’) en het delen en vieren van wat succesvol is
.

Daarnaast was er onder teamleden en -leiders een sfeer van aandacht, liefde, warmte, massages (als iemand er even ‘doorheen’ zat), enthousiasme en plezier. Dit alles vanuit de (organisatie)visie: het creëren van een betere wereld door mensen te ondersteunen en te versterken in het vervullen van hun grootste potentieel.

Hoe wordt in jouw organisatie omgegaan met bovengenoemde punten? Wat zijn in jouw team sterke elementen die tot jullie doelen bijdragen? En ben je leidinggevende: Hoe geef jij vorm in soortgelijke processen? Met andere woorden:  hoe begeleid jij zo het ‘leren’ en versterken van je team en teamleden tot een winnend team?

Luister hier naar “Everyone’s a winner” van Hot Chocolate uit 1978

 

Geen commentaar

Reageer

*


*
CAPTCHA afbeelding om SPAM tegen te gaan

Als u het woord niet kunt lezen, klik hier.
*