Contact

'Niet voor de winst.....'

07.09.2011 09:36
Categorie: Blog

Vitaal blijven met een scenario voor de toekomst.

In de Volkskrant van afgelopen zaterdag las ik een interessant artikel van de hand van Joep Dohmen, filosoof en Hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek.
Hij schreef over het manifest ‘Niet voor de winst’ van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum.

Martha Nussbaum heeft het  in haar manifest over een ‘stille crisis’ die in het (academisch) onderwijs gaande is: de achteruitgang – tot aan het verdwijnen toe- van de geesteswetenschappen als geschiedenis, taal, godsdienstwetenschappen en studies van de eigen en vreemde religies, filosofie en ethiek, levensbeschouwing , kunst en muziek. In plaats hiervan zien we een steeds verder oprukken van exacte, zogenaamde harde, (natuur)wetenschappen, mediastudies en technologie. Wereldwijd lijken ‘liberal arts’ te verdwijnen omdat internationale politici en bestuurders zo’n algemene vorming niet langer nodig vinden.
Nussbaum zegt in haar manifest dat het onderwijs er niet alleen is om winst te behalen met het oog op een bloeiende economie . Een democratische samenleving heeft meer nodig dan alleen een bloeiende economie. Onderwijs moet studenten  bilden: kritisch zelfbewustzijn aanleren, evenals empathie.

Nussbaum is niet zo positief over de kinderen van nu: zij zouden moeten leren hun primaire narcisme, hun schaamte over hun lichamelijkheid en hun onmacht te overwinnen.  Opvoeders zouden kinderen moeten leren inzien dat mensen kwetsbaar zijn en afhankelijk van anderen. Als opvoeding hierin niet slaagt, ontstaan angst, walging en schaamte over zichzelf. Deze wordt vaak geprojecteerd op de ander: die vreemdeling, die allochtoon. Die deugt niet.

Al met al houdt Nussbaum een pleidooi voor de rol van de geesteswetenschappen in het onderwijs die zorgt voor het tegengaan van mislukte levens en het tegengaan van een cultuur van haat.
Zij richt zich op het academisch onderwijs (daar komen onze beleidsmakers en wellicht ook collega’s vandaan). Volgens mij is het manifest zo te vertalen naar elke vorm van onderwijs.

Hoe is op jouw school de aandacht verdeeld? Is er evenwicht in het aanleren van vakken als taal, lezen en rekenen die op opbrengst/ winst gericht zijn en de geesteswetenschappen op jouw school? En als dit zo is: hoe doen jij en je team dat? Wil je je tips hieronder in het commentaatveld plaatsen, zodat we er allemaal ons voordeel mee kunnen doen?
Hoe is jouw visie op jouw rol als opvoeder van generaties die de toekomstige samenleving vormgeven?

Lees hier online het artikel in de Volkskant van  Joep Dohmen: Politici maken onze democratie kapot.

ellen07-09-11 10:37:
Geld is in deze kapitalistische maatschappij het belangrijkste, niet het welzijn van de mensen. Met steeds minder overheidstoezicht op deze gang van zaken stevenen we af op een steeds hardere mentaliteit waar kinderen in op groeien en moeten overleven.Veranderingen zie ik niet komen als de (onderwijs)mensen zo braaf blijven.

Reageer

*


*
CAPTCHA afbeelding om SPAM tegen te gaan

Als u het woord niet kunt lezen, klik hier.
*