Contact

‘We are the ones who make a brighter day. So let’s start giving……”

13.03.2012 10:06
Categorie: Blog

Vitaal blijven en het bevorderen van gemeenschapszin.


Het is alweer een week geleden dat 50.000 onderwijsprofessionals zich in de Amsterdamse Arena verzamelden om hun protest tegen het regeringsbeleid te laten horen. Wat mij opviel uit de beelden was de positieve energie die er een groot gedeelte van de tijd stroomde. Een energie die volgens mij het gevolg was van het staan voor een gemeenschappelijk doel en hiermee het voelen van de verbondenheid met elkaar. Dit staan voor een gezamenlijk doel en het voelen van verbondenheid hierin, zijn voor mij essentiële onderdelen van gemeenschapszin. Gemeenschapszin en plezier zijn voor mij voorwaarden om de voor het onderwijs zo belangrijke bevlogenheid gaande te houden. Dat wat eigenlijk elke dag in de school zichtbaar moet zijn. Het was in ieder geval zichtbaar en voelbaar in de Arena op 6 maart: de bevlogenheid die onderwijsprofessionals drijft om hun vak goed uit te oefenen.

Een manier die gemeenschapszin en plezier in het dagelijkse werk bevordert is het houden van een briefing aan het begin van een werkdag en een clearing aan het eind van een werkdag.

In mijn, dit jaar te verschijnen, boek “De Vitale Schoolleider. Vitaal in werk en leven in zes simpele stappen” schrijf ik in het hoofdstuk 7 “Een inspirerend leerlandschap voor jou en je school” een paragraaf over bovenstaand onderwerp.

Ik laat jullie er in deze blog graag alvast wat van lezen:

Beginnen en eindigen jullie als personeel de dag gezamenlijk?

Het is een gekakel van jewelste in dit, voornamelijk uit dames bestaande, schoolteam. Dan neemt Arjan, de schoolleider, het woord: de briefing begint. Allereerst zijn er de huishoudelijke mededelingen. Dan gaat er een “leerdoelen”-rondje langs elk teamlid.   “Ik wil vandaag leren niet meer direct als een “bitch” op Jeffrey te reageren”, zegt juf Carola. “Ik ga me vandaag eens houden aan mijn lestijd in de rekenles”, zegt meester Wim. Zo volgt er een ronde langs elk teamlid, met de vraag wat elke leerkracht vandaag voor zichzelf wil leren. Ieder formuleert zijn of haar doel voor die dag en enkelen zeggen erbij: “en ik wil graag dat jij (wijzen daarbij een collega aan) me daarbij helpt.” Na de briefing gaat ieder naar zijn of haar klas. Sommigen blijven achter in de teamkamer.

Aan het eind van de werkdag, op een vast tijdstip, volgt de clearing: elk teamlid krijgt bij beurt de gelegenheid om te vertellen wat voor hem of haar die dag op school niet goed liep, niet werkte. Hij of zij mag daarbij alles vertellen wat op zijn of haar lever ligt. In de meeste gevallen vraagt Arjan, de schoolleider: wat had de je zelf kunnen doen om daar waar je tegen aan liep, op te lossen? Meestal komt het teamlid ook wel zelf met de oplossing. Vervolgens is er een ronde waarin iedereen aangeeft wat voor hem wel goed liep. Dan volgt de laatste ronde : Arjan vraagt elk teamlid of hij of zij aan zijn of haar doel heeft kunnen werken. Vaak is een ja of nee als antwoord daarbij voldoende. Het verdient aanbeveling om elk teamlid dat klaar is met praten te laten eindigen met “HOW”, het indiaanse HOO. De ervaring met de teams die op deze wijze werken is, dat dit een krachtige manier is, om het “clearing”-ritueel te laten eindigen. Het brengt ook structuur in de clearing.

Deze dagelijkse briefing en clearing zijn zinvolle momenten om met het team samen te leren en te  empoweren. Alledaagse problemen en successen worden direct na de werkdag uitgesproken en gedeeld. Problemen zijn dan vaak ook uit de lucht, omdat ze direct uitgesproken zijn. Briefing en clearing bieden een bijdrage aan gemeenschapszin en plezier in het leren van en met elkaar als team. Door verantwoordelijkheid te nemen om aan de eigen doelen te werken ervaren teamleden zelf hoe prettig het is om te werken met hun eigen  “basisbehoeften”: relatie, autonomie en competentie. En: dat wat teamleden zčlf hebben ervaren kunnen ze vervolgens hun leerlingen leren. Robert Marzano is er, na onderzoek, achter gekomen dat het formuleren van persoonlijke doelen o.a. de motivatie vergroot en dat er zodoende daadwerkelijke veranderingen tot stand komen.

Meer weten? O.a. over implementatie, weerstanden? Neem gerust contact op.

Luister hier naar “We are the world” van USA for Africa uit 1985, als voorbeeld van gemeenschapszin.

Geen commentaar

Reageer

*


*
CAPTCHA afbeelding om SPAM tegen te gaan

Als u het woord niet kunt lezen, klik hier.
*